Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
  การแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่1 (คนพิการ)
  วันที่  16/03/2554
 
 


รายละเอียด
    
..วันที่ 28 มกราคม 2554... กีฬากศน.เกมส์ครั้งที่ 1...
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
โดยองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ ร่วมกับ กศน.อำเภอวังเหนือ และ เครือข่าย ได้จัดการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 1 (ศรช.เกมส์ ครั้งที่11) ขึ้น เพื่อให้นักศึกษากศน.และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 ตำบลมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกต้องผ่านการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีนักศึกษาจาก 8 กศน.ตำบล และ ศรช.คนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.กศน.ตำบลวังแก้ว
2.กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว
3.กศน.ตำบลวังเหนือ
4.กศน.ตำบลวังซ้าย
5.กศน.ตำบลวังทอง
6.กศน.ตำบลวังใต้
7.กศน.ตำบลวังทรายคำ
8.กศน.ตำบลร่องเคาะ
9. ศรช.คนพิการตำบลวังทอง
10. ศรช.คนพิการตำบลวังซ้าย
11. ศรช.คนพิการตำบลทุ่งฮั้ว
12 ศรช.คนพิการตำบลร่องเคาะ
13. ศรช.คนพิการตำบลวังใต้
ในการนี้ขอขอบคุณท่านส.ส.วาสิต พยัคฆบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 1 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ สจ.สุปราณี เกิดมูล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและสนับสนุนถ้วยรางวัล กีฬาฟุตบอลชาย รวมถึง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ที่ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 3 ชนิดกีฬา โรงเรียนร่องเคาะวิทยา/โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ที่สนับสนุนวงดุริยางค์ รวมถึงเครือข่ายอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนจนทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ..พบกศน.เกมส์ครั้งที่ 2 (ศรช.เกมส์ ครั้งที่ 12) ในปี 2555 ที่ตำบลวังใต้ นะครับ...ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมและสีสันงานกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ รวมภาพกิจกรรม กศน.อำเภอวังเหนือ (Gallery) หรือที่ลิงค์ http://www.nfe5110.com/photo2/list.php?id_title=55

นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/รายงาน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ข้อมูลสาระสนเทศ   |  ดาวน์โหลด
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอวังเหนือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ 467 ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 e-mail : disabled5110@hotmail.com www.disabled5110.com